'δόκουν

ἐδόκουν , δοκέω
expect
imperf ind act 3rd pl (attic epic doric)
ἐδόκουν , δοκέω
expect
imperf ind act 1st sg (attic epic doric)
ἐδόκουν , δοκόω
furnish with rafters
imperf ind act 3rd pl
ἐδόκουν , δοκόω
furnish with rafters
imperf ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δοκούν — δοκοῡν, το βλ. δοκώ …   Dictionary of Greek

  • δοκοῦν — δοκέω expect pres part act masc voc sg (attic epic doric) δοκέω expect pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) δοκόω furnish with rafters pres part act masc voc sg δοκόω furnish with rafters pres part act neut nom/voc/acc sg δοκόω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δοκώ — (I) (AM δοκῶ, έω) Ι. δοκώ αρχ. μσν. και «δοκεῑ μοι» νομίζω, θαρρώ νεοελλ. (ε)δοκήθηκα αντιλήφθηκα αρχ. μσν. 1. απρόσ. «δοκεῑ μοι» μού φαίνεται ορθό 2. (προσωπικό με δοτ.) φαίνομαι («μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι», Αισχ.) 3. (για πρόσ.)… …   Dictionary of Greek

  • ἀπεκαραδόκουν — ἀπεκαρᾱδόκουν , ἀπό καραδοκέω wait for the outcome of imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) ἀπεκαρᾱδόκουν , ἀπό καραδοκέω wait for the outcome of imperf ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκαραδόκουν — ἐκαρᾱδόκουν , καραδοκέω wait for the outcome of imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐκαρᾱδόκουν , καραδοκέω wait for the outcome of imperf ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • годьныи — (3*) пр. 1. Угодный, приятный: тъгда же повѣда ѥдиномѹ антонию мысль свою гл҃˫а. хотѣлъ быхъ оч҃е аще богѹ годьно мнихъ быти и жити съ вами. ЖФП XII, 33г; иже и толико видѣно бы(с). видѣниѥ страшьно и велиѥ всѩко. имьже и по велѣваше творити… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • мьнимыи — (81) прич. страд. наст. 1. Прич. страд. наст. к мьнѣти: Аште ли нѣкыимъ мьнимо ѥсть. ѹречени сѹть дьньѥ чл҃вкѹ. (δοκεῖ) Изб 1076, 123; присѣщениѥ ст҃го ѥуа(г)ѥ. наѹчаѥть насъ ˫ако не искати прѣвзити˫а равночестьѥ ѥстьства знати. и любити… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • COLLUM — pars animalis, pluribus descripta Plinio, l. 11. c. 37. ubi inter alia: Gula nervô et carne constat. Cervix nulli, nisi quibus haec utraque. (arteria et gula) Ceteris Collum, quibus tantum gula. Sed quibus cervix, e multis vertebratisque… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • LONGAE Coronae — memoratae Aristidi Orat. 1. Ι᾿ερ. Ε᾿δόκουν ςτέφανον πέμπειν τῷ Θεῷ μακρῶν, οἱ εἰσὶν οὓς ἰδίᾳ τῷ Α᾿σκληπιῷ κομίζουσι, Videbar coronam mittere Deo ex iis, quae sunt aut dicuntur longae, quas peculiariter Aesculapio offerunt: sunt ex convivialibus… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PARADISUS — I. PARADISUS apud recentiores Scriptores, atrium est porticibus circumdatum ante aedes sacras. ex Graeco Παράδεισος, qui ab Hesychio definitur τόπος εν ᾧ παριπάτοι, locus porticibus et deambulatoriis circumdatus, Gallis vero Parvis. Hâc notione… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.